Společnost PharmaCorp s.r.o. byla založena v roce 2012 za účelem provozování lékáren a specializované distribuce zdravotnického materiálu do různých typů zdravotnických zařízení. Majitelem společnosti je česká akciová společnost CANTALUPO, a.s.

Díky profesionálnímu přístupu, příjemnému personálu, kvalitním službám a produktům, jsme si od počátku svého působení získali dobré renomé a početnou spokojenou klientelu. Na rozdíl od řady firem působících v našem oboru, je naše obchodní filozofie zaměřena především na budování dlouhodobě udržitelného a oboustranně výhodného partnerského vztahu s našimi dodavateli a zákazníky. Mezi hodnoty které vyznáváme, patří odpovědnost vůči našim zákazníkům, dodavatelům, pacientům a zaměstnancům, smysl pro fair-play, vzájemná důvěra a profesionalita. O našem přístupu a kvalitě námi poskytovaných logistických služeb hovoří i nově uzavřená smlouva se společností LifeScan, divizí Johnson & Johnson, jejíž výrobky se staly jednou z hlavních obchodních komodit naší společnosti.  

Obchodní aktivity společnosti se zaměřují především na zajištění kvalitní logistiky a distribuce vybraných produktů lékařům, pacientům, lékárnám, nemocnicím, domovům pro seniory, léčebnám dlouhodobě nemocných a dalším zdravotnickým zařízením. Společnost provozuje také lékárenské zařízení a lékárenský zásilkový e-shop.

V případě, že máte zájem o námi distribuované produkty, nebo využití našich logisticko-distribučních kapacit pro vaše výrobky, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.

Naši obchodní reprezentanti

Lenka Haberlová
+420 778 728 550
lenka.haberlová@pharmacorp.cz
Oblast působení - červená barva na mapě
Eva Hašková
+420 778 728 551
eva.haskova@pharmacorp.cz
Oblast působení - modrá barva na mapě
Martina Denková
+420 778 728 552
martina.denkova@pharmacorp.cz
Oblast působení - zelená barva na mapě