Ikona

Služby

Společnost Pharmacorp CZ s.r.o. je nejen distributorem zdravotnických pomůcek a materiálů, ale také poskytuje různé služby – jako jsou: registrace léčiv a zdravotnických prostředků, průzkum a analýza trhu, poradenský servis a školení.

Externí hodnocení kvality

Nabízíme externí hodnocení kvality Vašich INR přístrojů (CoaguChek, Coag-Sense) od certifikované holandské společnosti ECAT.

Více informací

Registrace léčiv a zdravotnických prostředků

Farmaceutické produkty mohou být v EU registrované centralizovanou, decentralizovanou nebo národní procedurou. Na zabezpečení rychlého a plynulého registračního procesu jsou nutné detailní znalosti procesů, dokumentace a fungování lékových agentur.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby
v oblasti registrace léků a farmakovigilance:

 • příprava žádosti a dokumentace ke všem typům procedur,
 • zastupování a komunikace s lékovou agenturou a zdravotními pojišťovnami,
 • odborné překlady a harmonizace SPC,
 • farmakovigilance

Průzkum a analýza trhu

Společnost Pharmacorp CZ s.r.o. je aktivní i v oblasti průzkumu trhu a marketingového poradenství. Zásadním krokem jak přijít k důležitým poznatkům a navrhnout správný obchodní plán je detailně vypracovaný kvantitativní a kvalitativní průzkum trhu nezávislou třetí stranou. Prostřednictvím našeho poradenství a analýz Vám společnost Pharmacorp CZ s.r.o. pomůže ke správným obchodním a marketingovým rozhodnutím.

Naše analýzy farmaceutického trhu Vám pomohou v těchto oblastech:

 • segmentace trhu,
 • zacílení marketingových kampaní,
 • určení prioritních investic a správní alokace finančních zdrojů,
 • optimalizace lidských zdrojů.

Poradenský servis a školení

Poskytujeme následující školení pro jednotlivce a skupiny:

 • registrace léků a zdravotnických pomůcek,
 • cenotvorba a kategorizace,
 • základy farmako-ekonomiky,
 • školení marketingového a prodejního charakteru.

Profil školení

Školení jsou vhodná pro pracovníky farmaceutických společností a zdravotnických institucí, které se potřebují lépe orientovat v uvedených oblastech.

Poskytujeme následující školení pro jednotlivce a skupiny:

 • registrace léků a zdravotnických pomůcek,
 • cenotvorba a kategorizace,
 • základy farmako-ekonomiky,
 • školení marketingového a prodejního charakteru.

Chcete se s námi spojit?

V případě dotazu či zájmu o naše služby, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás